A Felhasználói Szerződés megszűnésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

A Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan felmondhatja a Felhasználói Szerződést és megszüntetheti a jardinette.hu rendszerhez a hozzáférését, ha jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket  a Felhasználó súlyosan megszegi.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

  • a lefoglalt jegy többszöri ki nem fizetése,
  • valótlan adatok megadása

Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lehetősége

Jelen tartalommal az Általános Szerződési Feltételek 2018. július 1-től hatályosak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó elfogadja a módosított Általános Szerződési Feltételeket, amennyiben annak hatálybalépése után belép a rendszerbe.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Jótállás 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
Szerzői jogok 1999. évi LXXVI. törvény
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

Jardinette Klubkártya szabályzat
A törzsvásárlói kártyával a vásárló a Jardinette étterem által nyújtott kedvezményeket vehet igénybe, az alábbi szabályok szerint:

Klubkártya: az Á LA CARTE fogyasztás összegének 5%-át klubtagjainknak hűségpont formájában jóváírjuk a kártyán. 1 forint 1 hűségpontnak felel meg.

VIP Klubkártya: az Á LA CARTE fogyasztás összegének 10%-át VIP klubtagjainknak hűségpont
formájában jóváírjuk a kártyán. 1 forint 1 hűségpontnak felel meg.

A Jardinette különböző kártyafajtákat a vásárlás mértékétől függően, illetve egyedi elbírálás alapján bocsátja a vásárló részére. A Jardinette fenntartja a jogot, hogy további törzsvásárlói kártyatípusokat bocsásson ki, melyekre vonatkozó szabályokat egyedi szerződésben határozza meg.

Kártyaérvényesség
A Jardinette Klubkártya a Kibocsátó tulajdona, melyet a Felhasználó rendelkezésére bocsájt. A kártya visszavonásig érvényes. Az érvényesség lejártával a kártya által biztosított kedvezmények a továbbiakban nem vehetők igénybe.

A pontok gyűjtése
Az ajándékpontok 1000 Ft elköltött összeg egységenként kerülnek jóváírásra. A kártya át nem ruházható, a rajta levő pontok készpénzre nem válthatóak. Előleg fizetésekor pontok számítása nem történik, a vásárlás lezárásakor kerülnek jóváírásra a pontok.
A kártyán található pontokról a Felhasználó a Kibocsátó Facebook oldalán
(www.facebook.com/Jardinette/) a tájékozódhat.

A pontok felhasználása
A gyűjtött pontokat a Vásárló következő vásárláskor kedvezményre válthatja, 1 pont=1 forint átváltási értéken. A pontok legfeljebb a termék árának 50%-ig válthatók be. A százalékos kártyakedvezmény és beváltható pontok számának összege nem haladhatja meg a termék kártyakedvezménnyel csökkentett árának 50%-át. A kedvezmények nem összevonhatóak, akciós termék vásárlásakor a vásárló eldöntheti, hogy pontokat vált be, vagy az akció kedvezményt veszi igénybe. A pontkedvezmény igénybevételéhez a kártyát nem kötelező aktiválni. Kártyáját aktiválhatja és az aktuális kártyaegyenlegéről információt kaphat a Jardinette facebook oldalán
(http://www.facebook.com/Jardinette/), valamint weboldalunkon (https://www.jardinette.hu/), és személyesen a Jardinette étteremben.
Kártya regisztrációkor 300 pont=300 Ft ajándékot írunk jóvá kártyáján, melyet legközelebb
üzletünkben levásárolhat.
Facebook vagy weboldalunkon történő aktiváláskor szintén 200 pont=200 Ft ajándékot írunk jóvá.

Ajándékkártya
A befizetett összeg A Jardinette Klubkártyára feltöltésre kerül, amely 100% értékben levásárolható.
Ebben az esetben nem pontokat, hanem Ft-összeget töltünk fel kártyájára.
Igénybevétel helye
Jardinette étterem
1112 Budapest, Németvölgyi út 136.

E-mail értesítések
A kártyával kapcsolatos eseményekről automatikus e-mail értesítéseket küldünk. Az értesítő emaileket
lemondani az e-mailben található leiratkozó linkre kattintva lehet.
Adatrögzítés
A kártya érvényesítéséhez szükséges adatokat a Kibocsátó saját rendszerében rögzíti.

Adatkezelés
A Jardinette tájékoztatja tisztelt vásárlóit, hogy a Jardinette Klubkártya hűségprogramban valórészvétel és az adatszolgáltatás önkéntes. A Vásárló a regisztrációs lap kitöltésével, aláírásával és leadásával önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Jardinette, minden ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül nyilvántartsa, teljes körűen kezelje, saját marketing, reklám tevékenysége céljára felhasználja, információt, hírlevelet és kiadványokat továbbítson a megadott elérhetőségekre. Az adatbázisba kerülő személyes adatok kizárólag a Jardinette marketing és reklám céljaira kerülnek
felhasználásra, harmadik személy részére nem kerül kiadásra. Kérésre a Jardinette az adatokat
helyesbíti, az adatkezelést megszünteti, illetve a személyes adatokat törli a rendszeréből, felfüggeszti
a reklámanyagok küldését. A kártya végleges regisztrációjáról a Felhasználó e-mailben kap értesítést, mellyel egy időben a kártya
aktívvá válik, és az igényléskor történt vásárlás pontjai automatikusan felíródnak a kártyára!

A kártya elvesztése, meghibásodása
A kártya elvesztése és sérülése esetén a kártyatulajdonosnak lehetősége van a kártya cseréjére.
Kártyacserét a személyi azonosságának igazolása után éttermünkben igényelhet. Kártyacsere esetén a
kedvezményt 24 óra elteltével tudja igénybe venni.

Elérhetőségek
Telefonszám: +36 1 248 1652 E-mail: ertekesites@jardinette.hu